Netmentora Catalunya (Réseau Enterprendre a França), és l’associació més gran sense ànim de lucre d’Europa dedicada a l’acompanyament de l’emprenedor per a la creació d’empreses que generen ocupació local.

Réseau Entreprendre va néixer a França l’any 1986 de la mà de l’empresari André Mulliez, Director General del Grup Philiar. Durant la gran recessió del sector del fil a finals dels anys 80, Mulliez es va veure obligat a tancar deixant sense feina a moltes persones. Decideix que hi ha de fer alguna cosa al respecte i funda Réseau Entreprendre sota el lema: “Per crear llocs de treball, s’han de crear empreses”.

D’aquesta manera, Réseau/Netmentora neix amb l’objectiu d’ajudar a crear llocs de treball mitjançant l’ajuda de la creació i consolidació d’empreses. Per tal d’aconseguir-ho, acompanyem durant 2-3 anys als emprenedors que creen empreses que generen ocupació, els hi oferim préstecs 0% d’interès i una xarxa de networking internacional.

El seguiment que oferim a l’emprenedor és gratuït i valorat en 60.000€ i els nostres membres no poden participar en el capital de les empreses que acompanyem, el seu recolzament és totalment desinteressat.

Els nostres membres són empresaris en actiu que dediquen temps a les diferents etapes del procés d’acompanyament. De la mateixa manera, el membre contribueix econòmicament al foment de la xarxa amb una aportació anual.

 

Els nostres valors:

LA PERSONA ÉS El QUE IMPORTA

Els valors humans són prioritaris en les relacions dins l’associació, tant amb els membres com amb els col·laboradors i els premiats.

EL CONCEPTE ÉS LA GRATUÏTAT

El nostre suport és gratuït i desinteressat. Els membres de l’associació intervenen i aconsellen voluntàriament als premiats i no poden invertir en el capital de les empreses a les que acompanyen. La col·laboració és desinteressada.

L’ESPERIT ÉS LA RECPROCITAT

Els premiats estan convidats a ajudar a altres emprenedors i a ser membres de l’associació una vegada finalitzats els anys d’acompanyament.

 

Avui en dia, més de 10.000 emprenedors han estat acompanyats a l’aventura de l’emprenedoria i la nostra xarxa internacional compta amb més de 14.000 líders d’empresa a 10 països.

25
Premiats

en el programa d'acompanyament

+100
Membress

a la xarxa de Netmentora Catalunya.