ASSEMBLEA GENERAL

L’Assemblea General està formada per tots els membres i es l’órgan de govern sobirà de la entitat i, com a tal, és el mitjà d’expressió de la voluntat dels membres.

L’Assemblea General es reuneix en sessió ordinària com a mínim un cop l’any amb la finalitat d’aprovar el pla general d’actuació de l’any, l’estat dels comptes corresponents a l’any anterior, el pressupost per al següent i la gestió de la Junta Directiva.

JUNTA DIRECTIVA

Jean-Alain Jullien, Fundador

Guillermo Viladomiu, President

Pascal Bourbon, Vicepresident

 

Josep Mª Galilea, Tresorer

Josep Mª Ortadó, Secretario

Núria Basi, Vocal

 

Pau Dueñas, Vocal

Gustavo Gutiérrez, Vocal

Albert Pérez, Vocal

 

Cristian Rovira, Vocal

 

Juan José Torres, Vocal

Javier de Villanueva, Vocal

 

Javier Jorba, Vocal

Dominique Gazel, Vocal

 

Beatriz de Vicente, Directora