COMISSIÓ DE QUALITAT

La Comissió de Qualitat vela pel bon desenvolupament dels emprenedors al llarg de les etapes de pre-acompanyament i acompanyament, volent ésser un suport per l’emprenedor i l’empresari al llarg del procés de consolidació de les empreses que accedeixen a Netmentora.

Igualment, vela pel seguiment coherent i adaptat a cada projecte, de la metodologia Netmentora i, per l’adequació del binomi emprenedor – empresari.

Pascal Bourbon,                                             Responsable comissió

Gustavo Gutiérrez

Jean-Alain Jullien

COMISSIÓ D'ADMISSIÓ I EXPANSIÓ

La Comissió d'Admissió i Expansió té com a finalitat la planificació i avaluació del procés d'admissió i expansió de l'entitat a través de les empreses i empresaris afins a la missió i els valors de Netmentora.

Albert Pérez,                                                   Responsable comissió

Jean-Alain Jullien

Juan Sitges

Guillermo Viladomiu

Alberto Missé

Ignasi Bové

COMISSIÓ DE SELECCIÓ DE PROJECTES

La Comissió de Selecció de Projectes és l'encarregada d'analitzar els projectes entrants i vetllar per el compliment dels criteris de selecció. En reunions quinzenals, la Comissió selecciona projectes i emprenedors que accediran a la fase d'estudi de Netmentora, el pre-acompanyament.

Dominique Gazel-Anthonie,                 Responsable Comissió

Delfí Biosca

Pascal Bourbon

Luis Morillas

Ferran Ràfols

Javier Jorba

COMISSIÓ DE CONVIVIALITAT

La Comissió de Convivialitat s'encarrega de dinamitzar la xarxa d'empresaris i emprenedors a través de la planificació de trobades puntuals al llarg de l'any. Espais d'intercanvi, coneixement mutu i networking per a que membres i emprenedors es sentin part implicada de l'entitat.

Olivier Sepulchre

Juan José Torres

Pau Dueñas