Andrés de la Dehesa, CEO de Sportmas.

Amb un perfil empresari i emprenedor, Andrés porta vinculat al sector de les noves tecnologies des de 1994, any en el que va fundar Gescode, companyia que desenvolupa i comercialitza software de gestió detallista, estretament vinculada al sector esportiu. El 2005 va fundar Codesport, empresa que dirigeix actualment i que està especilitzada en la generació de valor digital a marques i detallistes de diversos sectors. Des de maig de 2010 és vicepresident de AFYDAD (Associació de fabricants i Distribuïdors d’Articles Esportius) Sportmas, és una plataforma informàtica per compartir en temps real informació i optimitzar el temps entre marques i detallistes.

Així mateix, és membre del Consell de redacció de les revistes TradeSport i Expone, en les que escriu de forma regular les seves columnes d’opinió. És autor de les dos edicions del Libro Blanco del Sector de Articulos Deportivos,i realitza ponències en diferents universitats, congressos i seminaris.