Vincent Fauquenot, Fundador de 3Time Project.

El Vincent té una amplia experiència en l’industria tecnològica desenvolupant diversos rols en ventes i marketing d’empreses com IBM i Lenovo.

Té un sòlid historial en el creixement de negocis a través de la planificació estratègica, posicionament de productes, estratègies de preus, etc.

El 2015 decideix prendre’s un temps per ell, redefineix les seves prioritats i estableix noves relacions amb persones que, com ell, havien canviat l’equilibri de la seva vida. Basat en aquesta experiència, decideix emprendre. El 2017 va crear 3Time Project per ajudar a les persones que decideixen fer un canvi en la seva vida, garantitzant que la transacció sigui possible i exitosa. A més, exerceix com a consultor per ajudar a les empreses a enfortir les seves operacions locals i internacionals.

La principal missió de 3Time Project és ajudar a persones disposades a recuperar el seu equilibri a la vida. A partir d’una evaluació completa (tant personal com financera, necessària abanss de realitzar un canvi significatiu a la vida), ajuden als seus cliebts a treballar diferent, revisar prioritats i equilibris amb la vida de la manera que millor funcioni per a cada persona.

L’equip de 3Time Project ha realitzat un estudi en el que es conclou que els executius/ves destinen un 75% del seu temps a treballar, un 20% a las persones a quie estimen i un 5% a ells/es mateixos/es. El seu propòsit és crear un balanç entre aquestes 3 variants per trobar l’equilibri amb el treball, destinant més temps a les persones a qui estimes i a un/a mateix/a.